Original

OLED w VIII LO


W środę 26.09.2018 Chemiczne Klasy Akademickie: 2D, 3D oraz Patronackie Klasy Medyczne 1E 1F uczestniczyły w wykładzie pt. „Technologia OLED”, który wygłosił mgr Myong-Joon OH – absolwent ósemki.
Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się m.in. czym jest technologia OLED: Organic Light Emitting Diode, oznaczający diodę elektroluminescencyjną (LED) wykonaną ze związków organicznych. Mogliśmy się dowiedzieć, że ta nowa technologia wykorzystywana jest do produkcji:

  • wyświetlaczy wielkopowierzchniowych
  • wyświetlaczy małopowierzchniowych
  • wyświetlaczy elastycznych
  • elementów oświetleniowych
  • elementów stosowanych w motoryzacji. 

Nasz absolwent opowiedział nam o pierwszych urządzeniach OLED, strukturze OLED, związkach stosowanych do wytwarzania takich diod oraz o problemach w tej technologii. Poznaliśmy również techniki wytwarzania diod OLED:

  • napylanie próżniowe,
  • spin – coating
  • technologia roll-to-roll.

Pan Myong-Joon OH w tym roku rozpoczyna studia doktoranckie na WCH UAM i obiecał odwiedzić nas ponownie, by opowiedzieć o postępach  w pracach mających usprawnić technologię OLED.