Original

Relacja z wymiany


Początek roku szkolnego nie dla wszystkich uczniów naszego liceum oznaczał powrót do szkolnej rutyny, ponieważ już 9 września do Poznania przybyła grupa uczniów z berlińskiej szkoły Gustav-Heinemann-Oberschule i tego dnia rozpoczęła się nasza niemieckojęzyczna przygoda.

Niemieccy uczniowie poznali wiele interesujących faktów na temat polskiej historii i kultury podczas zwiedzania m. in. starego miasta, katedry i Fortu VII. Natomiast grupa polska podczas zwiedzania Torunia stanęła przed sporym wyzwaniem - zrozumieniem historii miasta przedstawionej wyłącznie po niemiecku.
Po trzech dniach intensywnego zwiedzania przyszła pora na nieco odpoczynku i integracji podczas pobytu na termach maltańskich. Nasze wspólne działania sprawiły nam wszystkim dużo radości, a bariery językowe nie istniały. Śmiech brzmi przecież tak samo w każdym języku ;)
W piątek rano nastał czas pożegnań, ale nie na zawsze. Za parę miesięcy spotkamy się znowu, tym razem w Berlinie. Już podczas naszej wymiany zastanawialiśmy się wspólnie, co możemy zobaczyć w stolicy Niemiec.
Mimo, że rozstaliśmy się tak niedawno, to już nie możemy się doczekać ponownego spotkania.
Klaudia Tarabasz, 2B


Nicht für alle Schüler unseres Lyzeums war der Schulanfang eine normale Rückkehr in den Schulalltag, weil eine Schülergruppe von der Berliner Gustav-Heinemann-Oberschule schon am 9. September in Posen ankam und unser deutschsprachiges Abenteuer an diesem Tag begann.
Die deutschen Schüler lernten viele interessante Fakten zum Thema Polens Geschichte und Kultur während der Besichtigung u.a. der Altstadt, Kathedrale oder des Forts VII kennen. Für die polnischen Schüler war dagegen die Besichtigung der Stadt Torun aber auch eine große Herausforderung, die Geschichte von Torun ausschließlich auf Deutsch zu verstehen.
Nach drei Tagen intensiver Besichtigung kam endlich die Zeit für Erholung und Integration während des Aufenthalts u.a. auf den Malta-Thermen. Unsere gemeinsamen Tätigkeiten machten uns allen sehr viel Spaß und es gab dann keine Sprachbarrieren mehr. Das Lachen klingt doch gleich in allen Sprachen ;)
Am Freitagmorgen kam die Zeit Abschied zu nehmen, aber nicht für immer. In ein paar Monaten treffen wir uns wieder, diesmal aber in Berlin. Während unseres Schüleraustausches überlegten wir uns schon gemeinsam, was wir in der Hauptstadt von Deutschland sehen könnten.
Obwohl wir uns voneinander neulich verabschiedet haben, können wir es kaum erwarten, uns wiederzusehen.
Klaudia Tarabasz, 2B