Original

Krajowy Konkurs Energetyczny


12 września 2018 roku w Parku Przemysłowo – Technologicznym EkoEnergia Silesia S.A. w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca X Krajowy Konkurs Energetycznego im. prof. Jacka Malki. Wśród grona czworga laureatów znalazła się uczennica naszej szkoły Aleksandra Oto z klasy 2E nagrodzona pracę pisemną pt. „Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii – czy Twoja gmina jest aktywna?” pod kierunkiem p. prof. Aleksandry Siejak – nauczyciela fizyki.

Konferencja była fantastyczną okazją do zapoznania się z postacią śp. prof. Jacka Malki – wybitnego naukowca, elektroenergetyka, twórcy szkoły naukowej „Kompleksowe badania systemów elektroenergetycznych”, którego sukcesy zawodowe z trudem można zliczyć, ale też podzielenia się swoją wiedzą na temat Odnawialnych Źródeł Energii i perspektywy dla Polski z nią związanych. Wydarzenie uświetniły prelekcje p. Magdaleny Dziedziak-Wawro pt. „Źródła energii dla dobrostanu psychicznego" oraz p. Krzysztofa Martyny pt. „Słowo też jest energią”. Oprócz tego dwoje z laureatów mogło także zaprezentować swoje badania niezbędne do napisania pracy i wnioski z nich płynące – zrobiła to także uczennica naszej szkoły. Za sposób prezentacji oraz „przekazanie swojej dobrej energii” została potem przez organizatorów niezwykle doceniona.

Zadaniem uczestników konkursu było nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dziesięciu zaproponowanych tematów w dwóch kategoriach wiekowych. Szczególnie wysoko oceniane było niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia. Praca Oli została nagrodzona za wyjątkowe dopracowanie pod względem koncepcyjnym, logicznym i redakcyjnym, dzięki czemu nabrała ona znaczących walorów poznawczych i edukacyjnych.

Nadesłane prace zostały ocenione przez znamienite osobistości z zakresu energetyki: mgr. inż. Edwarda Słomę - dyrektora Departamentu Regulacji i Współpracy Instytucjonalnej PGNiG TERMIKA S.A., dr. inż. Andrzeja Nehrebeckiego - eksperta energetycznego, dr Justynę Zabawę z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewę Kossak - głównego specjalistę z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii, dr. hab. inż. Michała Tomaszewskiego - profesora Politechniki Opolskiej oraz dr. inż. Andrzeja Mroczkowskiego ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii.

Krajowy Konkurs Energetyczny daje uczestnikom niecodzienną możliwość podzielenia się swoim stanowiskiem dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii z innymi osobami, które są specjalistami w tej dziedzinie. Zachęca również do świadomego, ekologicznego życia, ale też pomaga budować umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.

Link, pod którym można posłuchać wywiadu z laureatami konkursu: https://www.youtube.com/watch?v=vhBk2rH_QpY