Original

Plan XII tygodnia informatyki


 XII Tydzień informatyki

8-12 X 2018
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Godziny
8.20-10.35
8.20-10.35
8.20-10.35
8.20-10.35
8.20-10.35
Sala 202
2A1
2A2
2A1
2A2
Dodatkowo sala 203
Sala 204
3A1
3A2
3A1
3A2
3A, 2A
Godziny
10.50-12.05
10.50-12.05
10.50-12.05
10.50-12.05
10.50-12.05
Wykład
Aula
Klasy
1A
2A
3A
1A
2A
3A
1A
2A
3A
1A
2A
3A
1A
2A
3A
Godziny
12.20-14.35
12.20-14.35
12.20-14.35
12.20-14.35
 
Sala 202
2A2
2A1
2A2
2A1
 
Sala 204
3A2
3A1
3A2
3A1
 
 
Uwaga
 – wszyscy uczniowie klasy 1A, 2A i 3A uczestniczą w wykładzie
  
Wykłady:
 
Poniedziałek, 8 X 2018r.
dr inż. Przemysław Zakrzewski, „Internet rzeczy”
Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji WI PP
 
Wtorek, 9 X 2018 r.
dr hab. inż. Mikołaj Morzy, „Algorytmy, które piszą, malują i śnią. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja”,
Zakład Systemów Informatycznych WI PP
 
Środa, 10 X 2018 r.
mgr inż. Marek Wydmuch,  „Drzewa decyzyjne”
Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji WI PP
 
Czwartek, 11 X 2018 r.
dr Bartosz Naskręcki, „Wielomiany wielu zmiennych. Co to zmienia?”
Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej WMI UAM
 
Piątek, 12 X 2018 r.
dr inż. Michał Szychowiak, „Przetwarzanie rozproszone”
Zakład Systemów Informatycznych WI PP