Original

Konkurs fotograficzny


Stało się już tradycją, że uczniowie naszej szkoły zdobywają laury w dorocznym konkursie fotograficznym organizowanym przez Uniwersytet Artystyczny i Urząd Miasta Poznania -  „Migawka Staromiejska”.

W tym roku 1. nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych uzyskała Maria Karaś z kl. 2G (nagroda pieniężna oraz warsztat fotograficzny w CK Zamek), wyróżnienie – Zofia Karafa z 2F.

Na wystawę w salach Uniwersytetu Artystycznego, co także jest wyróżnieniem, zakwalifikowano prace: Marii Karaś, Zofii Karafy, Adrianny Olenderek – 2G, Aleksandry Puk – 2G, Macieja Gładysia – 2G, Mai Fenikowskiej – 2G, Marty Balwińskiej – 2E, Martyny Góralczyk – 2E, Natalii Szablikowskiej – 2E, Olgi Siebyły – 2G, Zuzanny Jaśkiewicz – 2G.

To sukces, zważywszy że komisja konkursowa oceniała kilkaset prac. I dowód, że nasza „ósemka” nie tylko chemią, biologią czy informatyką żyje.

Gratulacje