Original

Cyberbezpieczeństwo


2G EKA na spotkaniu z Szefem Wydziału ds. Polityki Cyberbezpieczeństwa KE

Dnia 5 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego i Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct uczniowie klasy 2G Ekonomicznej Klasy Akademickiej wraz z wychowawcą prof. Dorotą Koźlik wzięli udział w Dialogu obywatelskim pt. „Czy jestem bezpieczny w sieci?". Spotkanie to poprowadził pan Jakub Boratyński, Szef Wydziału ds. Polityki Cyberbezpieczeństwa w Komisji Europejskiej. Prelegent w swoim wystąpieniu opowiedział o tym, co robi Unia Europejska w zakresie bezpieczeństwa w sieci i co z tego wynika dla Polski i każdego z nas. Spotkanie odbyło się w formie dyskusji z aktywnym udziałem uczniów naszej szkoły. Głównymi tematami dyskusji były: Czym są oprogramowania szantażujące, np. ransomware?, Jak reagować w przypadku wykrycia ataku hakerskiego czy szpiegującego?, Jak można zabezpieczyć się przed cyberprzemocą? Jakie kary przewiduje się dla cyberprzestępców? Tematy były interesujące dla młodzieży ze względu na swoją aktualność.