Original

Poznań bez nienawiści


26 maja, w sobotę, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zainicjowanej przez siebie z mojej inspiracji (szczególne podziękowania dla Antoniego Białka z 1F) akcji „Poznań bez nienawiści – zamaluję hejt”, zorganizowanej przez P. Martę Mazurek – Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, podczas której w wielu miejscach miasta zlikwidowano nienawistne, rasistowskie, ksenofobiczne napisy. Ósemkowicze objęli działaniem ul. św. Marii Magdaleny. Towarzyszył nam P. Youssef Chadid – imam poznańskiej wspólnoty islamskiej, dyr. Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego i przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP, który jako pierwszy wziął pędzel do ręki. Przez cały czas trwania akcji obecny był także P. Marek Drozdowski, z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który zadbał o materiały malarskie i techniczne formy zabezpieczenia terenu. Tę potrzebną, mądrą akcję i nasze zaangażowanie ilustrują zdjęcia.

Hanna Posadzy-Tomczak