Original

Finał XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej


W dniu 14.04.2018 r. odbył się etap okręgowy XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w którym brał udział uczeń klasy 2E – Michał Radke.
Michał uzyskał bardzo dobry wynik w części pisemnej oraz ustnej i tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego XXXIII OWE, który odbędzie się w dniach 8 – 10 czerwca w Lidzbarku Welskim.
Gratulujemy sukcesu