Original

Komunikat RR


VI zebranie Rady Rodziców
wtorek 17.04.2018r.
godz. 17.30
sala nr 107

VI posiedzenie RR będzie się odbywało według następującego harmonogramu:
 

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
  2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Rady z dnia 27.02.2018 r.
  3. Analiza aktualnego stanu finansów Rady – informacja pani księgowej.
  4. Rozpatrzenie bieżących wniosków o dofinansowanie ze środków RR.
  5. Informacje pana dyrektora o aktualnych wydarzeniach w szkole.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie Posiedzenia Rady. 

Serdecznie zapraszają:
 
p. Katarzyna Kolska - Bróździak
Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców VIII LO
 
p. Marek Grefling
Dyrektor szkoły