Original

BioMedTech Silesia 2018


Z radością i ogromną satysfakcją informujemy, że nasza uczennica – Aleksandra Oto z klasy 1E została zakwalifikowana do czynnego udziału w XV konferencji naukowej „BioMedTech Silesia 2018” poświęconej postępom bioinżynierii i biotechnologii medycznej.

Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Politechnikę Śląską.
W spotkaniu będzie brała udział młodzież licealna, studenci i doświadczeni naukowcy, a jego celem jest propagowanie wiedzy i doświadczenia na rzecz zdrowia i życia człowieka oraz rozwoju medycyny.

Nasza uczennica jest autorką pracy przeglądowej pt. „Znaczenie naczyń kolateralnych serca pobudzanych terapią genową w leczeniu choroby wieńcowej", którą zaprezentuje podczas Konferencji w dniu 6. kwietnia 2018 r.
Ola będzie brała również udział w Warsztatach Chirurgicznych BioMedTech Silesia, będzie to dla niej okazja do zapoznania się z techniką chirurgiczną; od szycia na skórce kurczaka, przez chirurgię laparoskopową do zrobotyzowanej, od trenażerów do wirtualnej sali operacyjnej.

Gratulujemy sukcesu