Original

Wystawa w bibliotece


Zapraszamy na wystawę prac graficznych Pana Dariusza Czerwińskiego*.

Obszarem zainteresowania w twórczej pracy Dariusza Czerwińskiego jest kreowanie skojarzeń i idei, które poprzez prostotę języka daje możliwość szybkiego porozumienia z odbiorcą. U tego artysty pomysł jest punktem kluczowym, banalny spinacz biurowy w kontekście krótkiego hasła reprezentuje zupełnie nową wartość. Dociera do ludzi poprzez uruchomienie ich wyobraźni. Poprzez zadawanie odpowiednich pytań, konsekwentnie doprowadza do sformułowania konkluzji. W prostej formie: logotypie, sloganie, plakacie, stara się zawrzeć istotę treści i wzbudzić zainteresowanie, uruchomić inteligencję, wyobraźnię i emocje.

Dzięki  pracom takich artystów, jak Pan Dariusz Czerwiński świat dookoła nas staje się piękniejszy.

 

*Dariusz Czerwiński(ur. 1968 r.) uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej i rysunku w 1995 r. na PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Pracuje we własnej firmie STUDIO POSITIV, zajmuje się brandingiem, projektowaniem opakowań, etykiet, plakatów, okładek książek, folderów, katalogów itp. W swoim dorobku ma też exlibrisy i ikony.