Original

Plan pracy EKA


 Harmonogram zajęć dla klas EKA 2017/18

Semestr I

Kl. 1G Współpraca z WIGE -  Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP

data godzina miejsce przedmiot prowadzący

03.10.17 15:00-16:30 UEP s. 4.12 Wstęp do ekonomii mgr Jan Pietrzak

17.10.17 15:00-16:30 UEP s. 4.12 Wstęp do ekonomii mgr Jan Pietrzak 

07.11.17 15:00-16:30 UEP s. 4.12 Wstęp do ekonomii mgr Jan Pietrzak 

21.11.17 15:00-16:30 UEP s. 4.12 Wstęp do ekonomii mgr Jan Pietrzak

05.12.17 15:00-16:30 UEP s. 4.12 Wstęp do ekonomii mgr Jan Pietrzak

12.12.17 15:00-16:30 UEP s. 4.12 Wstęp do ekonomii mgr Jan Pietrzak

09.01.18 15:00-16:30 UEP s. 4.12 Wstęp do ekonomii mgr Jan Pietrzak

23.01.18 15:00-16:30 UEP s. 4.12 Wstęp do ekonomii mgr Jan Pietrzak

Kl. 2G Współpraca z Wydziałem Zarządzania UEP

  1. 1. Zajęcia z dr Gabrielą Roszyk – Kowalską w VIII LO
  2. 2. Zajęcia w pracowni ShopLab na UEP

Kl. 3G Współpraca z Wydziałem Zarządzania UEP

Przygotowanie prac zaliczeniowych

Semestr II

Kl. 1G Współpraca z WIGE -  Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP

data godzina miejsce przedmiot prowadzący

14.03.2018 12:40-14:30 LO s. komp. 204 Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej dr W. Roszka

28.03.2018 12:40-14:30 LO s. komp. 204 Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej dr W. Roszka

18.04.2018 12:40-14:30 LO s. komp. 204 Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej dr W. Roszka

25.04.2018 12:40-14:30 LO s. komp. 204 Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej dr W. Roszka

09.05.2018 12:40-14:30 LO s. komp. 204 Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej dr W. Roszka

23.05.2018 12:40-14:30 LO s. komp. 204 Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej dr W. Roszka

06.06.2018 12:40-13:30 WIGE UEP Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej dr W. Roszka

Kl. 2G Współpraca z Wydziałem Zarządzania UEP

  1. 1. Zajęcia z rachunkowości na UEP - główny prowadzący dr Dawid Garstecki
  2. 2. Zajęcia z zarządzania miastem w VIII LO - główny prowadzący dr Sławomir Palicki

Kl. 3G Współpraca z Wydziałem Zarządzania UEP

Obrona prac zaliczeniowych.