Original

Laboratorium 2016


11 marca 2016 roku klasa IID uczestniczyła w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Młodzi chemicy badali utleniająco-redukcyjne właściwości związków manganu, chromu i jodu, wykonali wiele barwnych, efektownych reakcji. Pracy towarzyszyło  dużo emocji, radości i satysfakcji.