Original

Wymiana z Francją


W tym roku szkolnym nasze liceum nawiązało współpracę z Collège -Lycée Saint-Martin z Rennes we Francji (region Bretania). W marcu (23-31.03.2015) gościliśmy w naszych domach i szkole grupę francuskich uczniów i ich opiekunów. Z kolei pod koniec kwietnia (25.04-05.05.2015) wyjechaliśmy z rewizytą do naszych nowych francuskich znajomych.