Original

Nowe metody wspomagania nawigacji (wykład)


W dniu 28 maja 2015 Pan mgr inż. Michał Nowicki z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej przedtawił wykład pt. Nowe metody nawigacji osób wykorzystujące zasobyurządzeń mobilnych typu tablet lub smartfon. W wykładzie uczestniczyły klasy 1A IKA, 2A IKA i 2c FKA.