Original

Wymiana z Tajwanem


Zdjęcia z wymiany z Tajwanem oraz z trzydniowej wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich