Original

Uroczystość pasowania uczniów klas 1 - 2020


W warunkach zachowania rygoru sanitarnego, w dniu 24 września odbyło się pasowanie uczniów klas 1