Original

Szkolna wymiana z Izraelem


Pod koniec maja (25.05 – 01.06) 6-osobowa grupa uczniów naszego liceum pod opieką p. Olgi Skórzewskiej pojechała do Izraela, realizując pierwszą części wymiany międzyszkolnej.
Projekt ten realizujemy wspólnie z trzema innymi poznańskimi szkołami: Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Ch. de Gaulle’a, Zespołem Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica i Zespołem Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego.