Original

ABC farmacji


We wtorek 2 kwietnia naszą szkołę odwiedziła pani prof. dr hab. n. farm.  Janina Lulko kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku z Wydziału Farmacji UMP.