Original

ChKA i redoksy


22 marca 2019 roku klasa 2D CHKA uczestniczyła w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.