Original

Monologues 2018


W piątek 8 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 w auli naszego liceum odbył się Konkurs Recytatorski Monologi – Monologues, edycja II, poświęcony twórczości Williama Shakespeare’a. Konkurs ma na celu propagowanie znajomości utworów Williama Shakespeare’a zarówno w oryginale jak i w języku polskim wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania i powiatu poznańskiego.