Original

Bajeczne reakcje


W piątek 2 lutego klasa 2D uczestniczyła w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii UAM. Spotkanie poświęcone było reakcjom utleniania i redukcji.