Original

VI Akademia Projektów Chemicznych


W piątek 27 października, w naszej szkole, odbyła się „VI Akademia Projektów Chemicznych". Tegoroczne spotkanie klas akademickich, pracujących pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miało nieco inny przebieg niż w latach ubiegłych, bo oprócz typowych prelekcji w auli szkoły, uczestnicy mogli brać także udział w sesji posterowej. Publiczność wysłuchała dziesięciu prelekcji i obejrzała sześć posterów, wszystkie na temat: „Kleje i spoiwa". Należy nadmienić, że w tym roku gościliśmy uczniów z trzynastu różnych szkół.