Original

Gra miejska i piknik 21 czerwca 2017


W dniu 21 czerwca odbyła się gra miejska o tematyce filmowej. Po grze miejskiej na boisku szkolnym odbył się doroczny piknik końcoworoczny.