Original

V Akademia Projektów Chemicznych


W piątek 18 listopada 2016 roku odbyła się w naszej szkole "V Akademia Projektów Chemicznych". Ta uroczystość o charakterze międzyszkolnego konkursu na najlepsze sprawozdanie z pracy badawczej zgromadziła w naszej auli reprezentację aż trzynastu szkół.