Original

Goście z Tajwanu


Rewizyta nauczycieli i uczniów z Tajwanu z zaprzyjaźnionej szkoły im. św. Dominika z Kaohsiung na Tajwanie.