Original

Zasady przyznawania nagrody Primus inter pares


 1. Nagrodę „PRIMUS INTER PARES” ufundowała Rada Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszego absolwenta w danym roku szkolnym.
 2. Nominowanych do wyróżnienia - 5 osób - zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 3. Wyróżnienie przyznaje Kapituła spośród nominowanych, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.
 4. W skład Kapituły wchodzą: Dyrektor szkoły, Przewodniczący Rady Szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców, Przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej, wyróżnieni nagrodą „PRIMUS INTER PARES” absolwenci z poprzednich lat.
 5. Statuteka „PRIMUS INTER PARES” zostaje wręczona na uroczystości absolwentów.
 6. Kryteria przyznawania wyróżnienia:
  • średnia ocen uzyskanych na dopuszczenie do matury (z wyszczególnieniem przedmiotów „celujących” wskazujących na dziedzinę szczególnych zainteresowań absolwenta),
  • wynik matury (świadectwo z wyróżnieniem),
  • osięgnięcia naukowe (w olimpiadach i konkursach)
  • szczegółowa ocena postawy ucznia (cnoty moralne i społeczne)
  • stosunek do kolegów i nauczycieli,
  • umiejętność przekazywania „zapału do zdobywania wiedzy”
  • umiejętność jasnego określania swojej tożsamości (autocharakterystyka)
  • wybitna dojrzałość zachowań w różnych sytuacjach życiowych,
  • „przywiązanie” do swojej szkoły wyróżniające się w uczestniczeniu w twórczy sposób w jej problemach.