Original

Losy Absolwentów 2016


Matura 2016

I. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział: Kierunek studiów: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych:
Biologii Biotechnologia         2 1 1 4
Nauk Geograficznych Geodezja i Kartografia       2       2
Chemii Chemia Ogólna         4 1   5
Fizyki Biofizyka     1         1
  Astronomia   1            
--- Reżyseria Dźwięku       1       1
Matematyki i Informatyki Matematyka             1 1
Anglistyki Anglistyka   1            
Neofilologii Sinologia       1       1
--- Filologia Włoska           1   1
Prawa i Administracji Prawo 1   1         2
Nauk Społecznych Kognitywistyka   1           1
Razem: 1 3 2 4 6 3 2 21

II. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  

Wydział: Kierunek studiów: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych:
Farmaceutyczny Analityka medyczna         1 3   4
  Farmacja         1 3   4
  Kosmetologia         1     1
Lekarski I Lekarski           8 3   11
Lekarski II Dietetyka             1   1
  Lekarsko-dentystyczny         1     1
  Techniki Dentystyczne         1     1
  Lekarski           1   1
  Biotechnologia Medyczna         1 1   1
  Analityka medyczna           1   1
Nauk o Zdrowiu Położnictwo         2 1   3
  Fizjoterapia         4     4
Studia niestacjonarne Lekarski           1   1
Razem:         20 15   35

 III. Politechnika Poznańska  

Wydział: Kierunek studiów: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych:
Architektury Architektura i Urbanistyka 1 1   1       3
Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn     3 1     1 5
  Mechatronika             4 4
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji           1   1
  Inżynieria Materiałowa     1         1
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budownictwo 1 1     1   3 6
  Inżynieria Środowiska   1           1
Elektryczny Automatyka i Robotyka   1   2       3
  Informatyka 1 3 1       5 10
  Energetyka     1 1     2 4
  Matematyka w Technice       1       1
Informatyki Automatyka i Robotyka 3 2 5       3 13
  Informatyka 17 6 7       1 31
  Bioinformatyka         1 1   2
Inżynierii Zarządzania Inżynieria Zarządzania 1     2       3
  Logistyka             2 2
Maszyn Roboczych i Transportu Lotnictwo i Kosmonautyka     2       1 3
Technologii Chemicznej Inżynieria Chemiczna i Procesowa   1     2 1   4
  Technologia Chemiczna   5     1 1   7
Elektronika i Telekomunikacja Elektronika i Telekomunikacja 1             1
Razem: 25 21 20 8 5 4 22 105

IV. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

Wydział: Kierunek studiów: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych:
Ekonomii Finanse i Rachunkowość   2   7       9
Towaroznawstwa Towaroznawstwo         1   1 2
  Product & Process Menagement. Enviroment& Technology in Business         1     1
Zarządzania Finanse i Rachunkowość Biznesu 1     1       2
  Zarządzanie       3       3
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Stosunki Międzynarodowe       1       1
Razem: 1 2 0 12 2 0 1 18

V. Akademia Wychowania Fizycznego  

Wydział: Kierunek studiów: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych:
Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Sport       1       1
Razem:       1       1

VI. Uniwersytet Przyrodniczy  

Wydział: Kierunek studiów: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3F Przyjętych:
Nauk o Żywności  i Żywieniu Dietetyka       1       1
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Zootechnika         1     1
Razem:       1 1     2

VII. Uniwersytet Artystyczny  

Wydział: Kierunek studiów: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych:
Grafiki i Komunikacji Wizualnej Grafika Projektowa     1         1
Architektury i Wzornictwa Architektura             1 1
Razem:     1       1 2

VIII. Wyższa Szkoła Bankowa  

Wydział:

Kierunek studiów: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Przyjętych:
Zarządzania International Business       1       1
Razem:       1       1

IX. Absolwenci 2016 przyjęci na I rok studiów dziennych uczelni poza Poznaniem

Lp. Uczelnia: Wydział: Kierunek: Klasa: Ilość:
1. Uniwersytet  Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Nauk o Zdrowiu Położnictwo 3E 1
2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Lekarski 3F 1
3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia międzywydziałowe  

3A
3C

1
1

4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Stomatologia 3F 1
5. Uniwersytet Jagielloński Matematyka i Informatyka Informatyka 3A 1
6. Politechnika Warszawska Architektura Architektura 3D 1
7. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Mechatroniki i Lotnictwa Lotnictwo i Kosmonautyka 3D 1
8. Politechnika Wrocławska Informatyki i Zarządzania Informatyka 3A 3C  1
    Podstawowych Problemów Techniki Optyka 3C 2
    Mechaniczny Automatyka i Robotyka 3C 1  
    Elektryczny Automatyka i Robotyka 3G 1
Razem: 15


IX. Absolwenci 2016 przyjęci na I rok studiów dziennych uczelni poza krajem    

Lp. Uczelnia: Wydział: Kierunek: Klasa: Ilość:
1. United World College of the Atlantic, Wielka Brytania     3A 1
2. University of West London Music Technology Recording and Production 3G 1
Razem: 2

 Razem absolwenci 2016 studiujący:  

L.p. Uczelnia: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Liczba przyjętych:
1. Uniwersytet Artystyczny     1       1 2
2. AWF       1       1
3. Politechnika Poznańska 25 21 20 8 5 4 22 105
4. Uniwersytet Ekonomiczny 1 2   12 2   1 18
5. UAM 1 3 2 4 6 3 2 21
6. Uniwersytet Medyczny         20 15   35
7. Uniwersytet Przyrodniczy       1 1     2
8. Wyższa Szkoła Bankowa       1       1
9. Uczelnie poza Poznaniem 3   6 2 1 2 1 15
10. Uczelnie poza krajem 1           1 2
Razem: 31 26 28 29 35 24 27 202*

  * 5 osób z 3e podjęło studia na dwóch kierunkach i one zostały uwzględnione w tym zestawieniu, a więc liczba osób, które dostały się na studia wynosi 197    

L.p Praca lub inne losy: 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Suma:
1. Nauka indywidualna lub brak danych 0 6 1 1 1 7 1 17
Razem: 0 6 1 1 1 7 1 17

Zestawienie losów absolwentów 2016:  

L. p. Losy absolwentów: Liczba: %
1. Uczelnie wyższe Poznania 180 85,3
2. Uczelnie wyższe poza Poznaniem 15 7
3. Uczelnie wyższe poza krajem 2 0,9
Razem: 197 93,4
4. Nauka indywidualna lub brak danych 14 6,6
Razem: 211