Original

IKA - Informatyczna Klasa Akademicka


Informatyczna Klasa Akademicka (IKA) działa we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej od 2006 roku i jest kontynuacją wieloletniej tradycji funkcjonowania klas informatycznych w VIII LO. W 1989 roku, powstała pierwsza klasa z autorskim programem nauczania informatyki opracowanym przez nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie z klas IKA biorą udział w wykładach organizowanych przez Politechnikę Poznańską, a także w całotygodniowych warsztatach „Tygodnia Informatyki IKA”, które mają charakter konkursu sprawdzającego  praktyczne umiejętności programowania. Dodatkowo klasa ma specjalny program, przygotowany pod kątem udziału w Olimpiadzie Informatycznej i innych konkursach, a także pod kątem studiowania informatyki. Uczniowie, mimo, że nie są jeszcze studentami mogą zaliczyć przedmiot „Wstęp do informatyki” z pierwszego roku studiów na Wydziale Informatyki PP.

Corocznie, przy największej ilości maturzystów zdających informatykę na poziomie rozszerzonym osiągamy najwyższą średnią w województwie. Mamy również najliczniejszą reprezentację w II i III etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej i w innych konkursach.