Original

VIII LO wiodącą szkołą matematyczno-przyrodniczą


Wykres obrazuje Edukacyjną Wartość Dodaną poszczególnych szkół w Poznaniu - wykres, który obrazuje wyniki matury na tle wyników egzaminów gimnazjalnych, jakie mieli uczniowie kandudyjacy do szkoły.

Poszczególne licea są zaznaczane kolorowymi owalami.

Szerzej na ewd.edu.pl