Original

EKA - Ekonomiczna Klasa Akademicka


< src="http://lo8.poznan.pl/fotki/image/eka.jpg" alt="" />  Akademicka Klasa Ekonomiczna, w skrócie EKA, od roku szkolnego 2013/14 objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzno-językowy.
Inauguracja tego projektu odbyła się 8 listopada 2013r. na Wydziale Zarządzania  UEP. Uczniowie otrzymali swego rodzaju indeksy - Karty Indywidualnych Osiągnięć Uczestnika Projektu „Klasa Akademicka”.
Celem porozumienia pomiędzy Wydziałem Zarządzania UEP a VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu jest przybliżenie młodzieży licealnej problemów związanych z zarządzaniem organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Współpraca ma na celu zaktywizować młodzież do poszerzenia własnych zainteresowań, doskonalenia uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów  oraz przygotować przyszłego studenta do podjęcia  aktywności w akademickich kołach naukowych.
Uczniowie klasy akademickiej mogą  korzystać  z zasobów Biblioteki Głównej UEP, mają  możliwość  uczestniczenia w zajęciach prowadzonych  na Wydziale Zarządzania UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych działających przy katedrach tego wydziału. Przynajmniej raz w miesiącu nasi uczniowie biorą udział w Wykładach Otwartych.
W drugiej klasie przewiduje się możliwość prowadzenia zajęć kierunkowych przez katedrę naukową  Wydziału Zarządzania UEP w ramach realizowanego programu nauczania.