Original

Cytaty z gazet


„Poznańska „Ósemka“ słynie ze swych licznych kontaktów zcałym światem. Niedawno uczniowie liceum gościli grupę przyjaciół ze Szwecji. Jak co roku, zorganizowano sesję naukową, której patronowało Koło Ekologiczne zrzeszające młodych ludzi zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego.

(...) rozpoczęło się „Seminarium naukowe na temat chorób tropikalnych wywołanych przez pierwotniaki“. Wszystkich uczestników powitała Marysia - uczennica kl. II D, która była osobą prowadzącą sesję. Ciepłe słowa skierowane do młodzieży szwedzkiej wygłosiła przy dźwiękach ich muzyki ludowej. Następnie wygłoszono referaty (...) Podczas rozmowy goście ze Szwecji wyrazili swoje zadowolenie. Jeden z nich (nauczyciel) powiedział na zakończenie: „Nie spodziewałem się, że poziom języka angielskiego jest tutaj tak wysoki“.


Otwarta Szkoła, Seminarium naukowe w „Ósemce“, listopad1997


„Jubileusz dziesięciu lat wymiany uczniów inauczycieli z Gustav-Heinemann Oberschule w Berlinie obchodziło wczoraj VIII LO w Poznaniu. Od 9 lat współpracuje też z gimnazjami wSzwecji. (...) Takie kontakty to, zdaniem nauczycieli, najlepsza forma przełamywania wzajemnych uprzedzeń czy niechęci, nawiązywania przyjaźni i nauki języka obcego.“

Gazeta Wielkopolska „Przyjaźń z Heinemannem“, 3-4października1998


„Wymiana pomiędzy VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu a szkołą z Niemiec - Gustav-Heinemann-Oberschule w Berlinie trwa już dziesięć lat. Tak więc rok 1998 jest rokiem jubileuszowym. Wypada także powiedzieć o szkole ze Szwecji, Peder Skrivares Gymnasium i Almers Gymnasium. Młodzież z tych placówek przyjeżdża do naszego kraju od lat dziesięciu - powiedział Henryk Józefowski, jeden z organizatorów wymiany, który w 1989 roku pojechał z Chórem Kameralnym Towarzystwa Henryka Wieniawskiego na tournee po Szwecji. (...)

Wymiana pomiędzy szkołami pozwoliła wielu uczniom na poznanie odmienności kulturowej, mentalności ludzi mieszkających nawet na innych kontynentach. (...)

Polskie rodziny goszczące młodzież z zagranicy przez te kilka dni próbowały stworzyć im prawdziwą rodzinę, w której jest miejsce na zrozumienie iwięzy przyjaźni. Uczniowie polscy poczuwali się do roli „odpowiedzialnych“ gospodarzy, uczestnicząc we wspólnych wykładach iwycieczkach. Organizowano wyprawy po Poznaniu, do Torunia iSzreniawy. Nad Jeziorem Maltańskim rozpalono ognisko, dodatkową atrakcją była także sesja ekologiczna. Przybrała ona formę rozprawy sądowej, w której oskarżonym był człowiek jako niszczyciel środowiska naturalnego“.

Otwarta Szkoła „Przyjaciele z zagranicy“, grudzień 1998

„Niedawno grupa trzecio- i czwartoklasistów z tej szkoły [VIII LO] spędziła ponad dwa tygodnie w miejscowości Chiang Mai w Tajlandii. Współpraca z tajską szkołą trwa już trzeci rok, a została nawiązana za pośrednictwem innego wieloletniego przyjaciela VIII LO - niemieckiej szkoły Gustav-Heinemann-Oberschule. W maju tego roku grupa Tajów odwiedziła Berlin iPoznań, a teraz licealiści z„Ósemki“ mieli okazję zwiedzić część Tajlandii. Poznańskie liceum jest jedyną szkołą w Polsce, która nawiązała kontakt z placówką oświatową w tym kraju.“

Głos Wielkopolski „Przyjaciele rozrzuceni po świecie“, 14października 1999
 


„Wczoraj do Sali Białej poznańskiego Urzędu Miasta przyszli młodzi ludzie zVIII Liceum Ogólnokształcącego oraz ich rówieśnicy zmiasta Varberg wSzwecji. Zostali zaproszeni przez prezydenta Ryszarda Grobelnego, absolwenta „Ósemki“.

VIII LO od 10 lat prowadzi wymianę uczniów inauczycieli zVarbergs Gymnasieskola. W tym czasie ok. 600 młodych Szwedów ityle samo Polaków odwiedziło zaprzyjaźnione kraje.“

Gazeta Poznańska „Wysłuchali Chopina“, 30 października-1 listopada 1999


„Dziesięcioro uczniów z opiekunem z poznańskiego Liceum Ogólnokształcącego numer 8, wyjechało w piątek z rewizytą do szkoły w Sydney. Polska i australijska placówka współpracują ze sobą już czwarty rok.“

Głos Wielkopolski „Z wizytą u misia koali“, 3/4 lutego2001