Original

ChKA - Chemiczna Klasa Akademicka


Działalność „ChKA” - Chemiczna Klasa Akademicka rozpoczęła w roku szkolnym 2012/2013. Klasę tę objął patronatem Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie realizują rozszerzony program nauczania z trzech przedmiotów: chemii, matematyki i informatyki. Ponadto skupiamy się na celach dodatkowych, takich jak: wycieczki dydaktyczne do zakładów przemysłu chemicznego, zwiedzanie laboratoriów w Collegium Chemicum Novum (campus Morasko), udział w warsztatach, laboratoriach, wykładach, odczytach zorganizowanych przez pracowników WCH UAM, w tym w wykładach otwartych.

Najważniejszymi zdarzeniami w trakcie dwuletniej działalności Chemicznej Klasy Akademickiej w VIII LO były zorganizowanie I i II Akademii Projektów Chemicznych, wycieczki do huty szkła w Antoninku i kopalni soli w Kłodawie, udział w konkursach organizowanych dla uczniów klas patronackich WCh UAM i przede wszystkim praca w laboratoriach chemicznych.

Emocje towarzyszące pracy laboratoryjnej, trud zdobywania wiedzy podczas przygotowywania się do konkursów, stres w momencie wygłaszania prelekcji, radość sukcesu i gorycz porażki to doskonałe bodźce stymulujące rozwój i przeradzają  zainteresowanie chemią w pasję.