Original

Załącznik nr 2.


Załącznik nr 2

Ceremoniał VIII LO

Art. 1. Na uroczystościach szkolnych rozpoczęcia roku szkolnego, pasowania na ucznia VIII Liceum Ogólnokształcącego, Dnia Patrona, spotkania opłatkowego, studniówki, pożegnania absolwentów, zakończenia roku szkolnego obowiązuje strój galowy.

 

Art. 2. Oprawę artystyczną uroczystości i imprez szkolnych przygotowują uczniowie klas drugich pod opieką wychowawców i wyznaczonych nauczycieli.

 

Art. 3. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przebiega według następującego scenariusza:

 1. Powitanie.
 2. Wprowadzenie sztandaru.
 3. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 4. Odczytanie apelu kombatantów z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 5. Przemówienie dyrektora.
 6. Przemówienie władz oświatowych.
 7. Przemówienie przedstawiciela Rady Rodziców.
 8. Przekazanie sztandaru uczniom klas II.

Rota przekazania sztandaru:

I.

 1. My, maturzyści VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przekazujemy uroczyście sztandar szkoły naszym młodszym kolegom.
 2. Przyjmijcie go z szacunkiem. Niech łączy kolejne roczniki uczniów i absolwentów.
 3. Niech towarzyszy codziennej pracy i świątecznym dniom szkoły. Niech będzie pamięcią i zobowiązaniem.

II.

 1. My, uczniowie klas II, przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszego liceum, przyjmujemy z waszych rąk sztandar szkoły z radością i szacunkiem. Zobowiązujemy się przez pamięć o patronie naszej szkoły, Adamie Mickiewiczu, twórcy filomackiej społeczności i etyki, do rzetelnej pracy nad sobą.
 2. Zobowiązujemy się do budowania więzów przyjaźni, by „jednością silni” kształtować poczucie wspólnoty tych wszystkich, którzy się w tej szkole uczą, pracują, którzy nią kierują.
 3. Niech lata szkolne służą ukształtowaniu w nas etyki społecznikowskiej, etyki obowiązku i wrażliwości obywatelskiej.
 1. Odśpiewanie hymnu szkoły.
 2. Wyprowadzenie sztandaru.
 3. Część artystyczna przygotowana przez uczniów wyznaczonej klasy drugiej.
 4. Zakończenie uroczystości.

 

Art. 4. Pasowanie na uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się w pierwszym miesiącu nauki w auli szkoły.
Przebiega według następującego scenariusza:

 1. Powitanie.
 2. Wprowadzenie sztandaru szkoły.
 3. Hymn państwowy.
 4. Przemówienie dyrektora szkoły.
 5. Pasowanie na uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego – wystąpienie wychowawców z przewodniczącymi klas przed sztandar szkoły.
 6. Wręczenie znaczków „Ósemki”.
 7. Składanie przyrzeczenia:

Ja, uczeń pierwszej klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uroczyście przyrzekam:

 • być wiernym ideałom kultywowanym w mojej szkole,
 • czcić pamięć jej zasłużonych przedstawicieli,
 • zawsze godnie ją reprezentować,
 • przestrzegać zasad w niej obowiązujących,
 • odpowiedzialnie współtworzyć dobre imię szkoły,
 • pomnażać dorobek pokoleń swoją pracą, kierując się miłością ojczyzny i bliźniego,
 • rzetelnie i sumiennie uczyć się dla dobra własnego i wspólnego,
 • szanować mój język ojczysty.

Niech na co dzień przyświecają mi słowa szkolnego hymnu:
 „Polska szkoła, polska krew,
 ojczystej mowy ton,
 młodych serc ofiarny zew
 przed Boży płynie tron.
 Uczeń to ojczyzny straż,
 pracy płomienna wić.
 Młodość mając, wszystko masz,
 więc mocno wierz i naprzód idź.”

 1. Hymn szkoły.
 2. Wyprowadzenie sztandaru.
 3. Część artystyczna.
 4. Zakończenie uroczystości.

 
Art. 5. Uroczystość Dnia Patrona jest obchodzona w listopadzie lub w grudniu każdego roku i przebiega według następującego scenariusza:

 1. Rozpoczęcie uroczystości w auli powitaniem zebranych.
 2. Wprowadzenie sztandaru.
 3. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 4. Wystąpienie delegacji składających wiązanki kwiatów:
  1. pod tablicą upamiętniającą profesorów i wychowanków szkoły, którzy oddali życie za ojczyznę w czasie II wojny światowej (znajdującą się w budynku szkoły),
  2. pod pomnikiem Adama Mickiewicza – Patrona VIII LO, na placu Mickiewicza
 5. Odśpiewanie hymnu szkoły.
 6. Wyprowadzenie sztandaru.
 7. Część artystyczna inspirowana biografią i twórczością Patrona szkoły przygotowana przez wyznaczoną klasę II.
 8. Zakończenie uroczystości.

 

Art. 6. Spotkanie opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia odbywa się na terenie szkoły:

 1. Jasełka przygotowane przez wyznaczoną klasę II w auli.
 2. Spotkania klasowe w salach lekcyjnych.
 3. Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły przygotowane przez Komisję Socjalną.

 

Art. 7. Studniówka przebiega według następującego scenariusza:

 1. Polonez i uroczyste otwarcie studniówki.
 2. Inauguracja zabawy walcem wiedeńskim.
 3. Pasowanie uczniów na maturzystów i udekorowanie ich koniczynkami.
 4. Niespodzianka przygotowana przez uczniów
 5. Część artystyczna przygotowana przez maturzystów.
 6. Zamknięcie zabawy studniówkowej.

 

Art. 8. Uroczystość pożegnania absolwentów przebiega według następującego scenariusza:

 1. Powitanie zebranych i zaproszenie do stołu prezydialnego dyrektora i wychowawców klas III.
 2. Wprowadzenie sztandaru.
 3. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 4. Podsumowanie przez dyrektora trzyletniej pracy absolwentów.
 5. Wręczenie statuetki „Primus Inter Pares” i nagród specjalnych Rady Rodziców
 6. Dokonanie wpisu do Honorowej Księgi Patrona Szkoły absolwentów szczególnie zasłużonych dla szkoły.
 7. Wręczenie świadectw z wyróżnieniem.
 8. Wręczenie nagród.
 9. Wręczenie świadectw wszystkim absolwentom.
 10. Pożegnanie absolwentów przez reprezentanta wychowawców klas III.
 11. Wysłuchanie utworu muzycznego.
 12. Przemówienie przedstawiciela Rady Rodziców.
 13. Wystąpienie przedstawiciela uczniów klas II.
 14. Odśpiewanie hymnu szkoły.
 15. Wyprowadzenie sztandaru.
 16. Pożegnanie szkoły przez przedstawiciela absolwentów.
 17. Krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów wyznaczonej klasy II.

 

Art. 9. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przebiega według następującego scenariusza:

 1. Powitanie.
 2. Wprowadzenie sztandaru.
 3. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 4. Wspomnienie ofiar Poznańskiego Czerwca ’56.
 5. Podsumowanie roku szkolnego przez dyrektora.
 6. Przemówienie przedstawiciela władz oświatowych.
 7. Przemówienie przedstawiciela Rady Rodziców.
 8. Wręczenie świadectw z wyróżnieniem.
 9. Wręczenie nagród.
 10. Pożegnanie nauczycieli i uczniów przez przewodniczącego SzRU.
 11. Odśpiewanie hymnu szkoły.
 12. Wyprowadzenie sztandaru.
 13. Część artystyczna przygotowana przez uczniów wyznaczonej klasy II.
 14. Podsumowanie.

 

Art. 10. Obchody Święta Niepodległości, rocznicy powstania wielkopolskiego, święta Konstytucji 3 maja, rocznicy 28 czerwca 1956r. przebiegają w formie ustalonej przez wyznaczone klasy II (np. wystawa, gazetka okolicznościowa, audycja radiowa, inscenizacja, wieczornica).