Original

Archiwum RR 2018/19


Nr posiedzenia
Data
Godz.
Sala
Osoba odpowiedzialna
Protokół
1
25.09.2018
wtorek
17.30
107
dyrektor VIII LO
2
23.10.2018
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
3
27.11.2018
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
4
08.01.2019
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
5
26.02.2019
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
6
 
16.04.2019
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
7
04.06.2019
wtorek
17.30
107
przewodniczący RR
 Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 25 września 2018 r.
Prezydium Rady Rodziców: kontakt: Rada.Rodzicow@lo8.poznan.pl
Przewodniczący: pan Juliusz Rejewski (2C)
Z-ca przewodniczącego: pani Magdalena Wasielewska (1B)
Sekretarz: pani Agnieszka Wójcik (3E)
Księgowa/Skarbnik: pani Katarzyna Majchrzycka (1D/3E)
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: pani Ewa Włódarczyk
Członkowie: pani Matylda Gwoździcka - Piotrowska (1E)
 pani Marta Hasse - Cieślińska (1F)