Original

Archiwum Rady Rodziców 2017/18


 Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców VIII LO

w roku szkolnym 2017/18

Konto Rady Rodziców: PKO BP nr: 87 1020 4027 0000 1302 0031 4161
Nr posiedzenia
Data
Godz.
Sala
Osoba odpowiedzialna
Protokół
1
26.09.2017
wtorek
17.00
107
dyrektor VIII LO
2
08.11.2017
środa
17.00
107
przewodniczący RR
3
05.12.2017
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
4
16.01.2018
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
5
27.02.2018
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
6
 
17.04.2018
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
7
05.06.2018
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 r.
Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący: pani Katarzyna Kolska – Bróździak (3A) 
Z-ca przewodniczącego: pan Juliusz Rejewski (1C) 
Sekretarz: pani Agnieszka Wójcik (2E) 
Księgowa/Skarbnik: pani Katarzyna Majchrzycka (2E) 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: pan Ryszard Pietrzak (3D) 
Członkowie: pani Anna Ruczaj – Staniecka (3E) 
 Pani Iwona Nowak (1E)