Original

Archiwum Rady Rodziców 2016/17


Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców VIII LO

w roku szkolnym 2016/17

 
Konto Rady Rodziców: PKO BP nr: 87 1020 4027 0000 1302 0031 4161
Nr posiedzenia
Data
Godz.
Sala
Osoba odpowiedzialna
Protokół
1
20.09.2016
wtorek
17.00
107
dyrektor VIII LO
[ protokół ]
2
25.10.2016
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
[ protokół ]
3
29.11.2016
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
[ protokół ]
4
17.01.2017
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
[ protokół ]
5
21.02.2017
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
[ protokół ]
6
 
28.03.2017
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
[ protokół ]
7
06.06.2017
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
[ protokół ]
 
 Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 20 września 2016 r.
Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący: pani Katarzyna Kolska – Bróździak (2A)
Z-ca przewodniczącego: pan Michał Wiśniewski  (1C) 
Sekretarz: pani Agnieszka Dolata (3A) 
Księgowa/Skarbnik: pani Katarzyna Majchrzycka (1G) 
Komisja Rewizyjna:                     
Przewodniczący: pan Ryszard Pietrzak (2D)
Członkowie: pani Anna Ruczaj – Staniecka (2E), Danuta Skrzypczak (3 E)
 
Archiwum