Original

Archiwum Rady Rodziców 2015/16


Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców VIII LO
w roku szkolnym 2015/16
 
Konto Rady Rodziców: PKO BP nr: 87 1020 4027 0000 1302 0031 4161
 
Nr posiedzenia
Data
Godz.
Sala
Osoba odpowiedzialna
Protokół
1
22.09.2015
wtorek
17.00
107
dyrektor VIII LO
2
27.10.2015
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
3
24.11.2015
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
4
12.01.2016
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
5
09.02.2016
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
6
 
05.04.2016
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
7
07.06.2016
wtorek
17.00
107
przewodniczący RR
 Harmonogram zatwierdziła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 r.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: pan Leszek Tomaszyk (III e)
Z-ca przewodniczącego: pani Katarzyna Kolska - Bróździak (I a)
Sekretarz: pani Agnieszka Dolata (II a)
Skarbnik: pani Joanna Grabarczyk (III g)

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: pani Agata Herma - Ciemięga (II c)
Członkowie: pani Danuta Skrzypczak (II e), pan Ryszard Pietrzak (I d)